Келтски хороскоп

Келтският хороскоп се състои от 21 знака, всеки от които представлява различно дърво. За древните келти това е символът, който изобразява целия жизнен цикъл- раждане, смърт, обновление. Неговите корени са впити дълбоко в земята, от където смучат живителни сили, стеблото му дава стабилност и здрава опора, а клоните му оформят величествена корона, която дава закрила и се стреми към звездите. В келтските предания дърветата са смятани за живи същества, които носят в себе си душа и разум. Мъдростта им трябва да дава поуки на хората как да живеят в хармония със себе си и природата.

Ден:
Месец: